fp4

Alp se bavi obukama za radove na visini, spašavanje i evakuaciju, na svom poligonu u Beogradu i vrši prodaju prateće opreme inostranih kompanija: Singing Rock, CAMP, Skylotec, Fallprotec

Leave a Reply