ALP Project Sistem d.o.o.

<span>ALP Project Sistem d.o.o.</span>
je privatna kompanija koje se bavi završnim radovima u građevinarstvu, specifičnim radovima na velikim visinama (održavanje, zaštita ili sanacija svih vrsta privrednih, poslovnih i stambenih objekata), obukom kadrova u industrijskim radovima na visini, spasilačkim i taktičkim programima