ORJENTACIONI TERMINI OBUKA I PROVERA ZNANJA POLAZNIKA KURSA.

DA BI KURS BIO REALIZOVAN NEOPHODNA JE PRIJAVA DOVOLJNOG BROJA POLAZNIKA.

DATUM OBUKE /
PROVERE ZNANJA
NAZIV OBUKE
1-FebPROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
2-FebPROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
12-FebPROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
18-Feb
19-feb
OBUKA OD 2 DANA - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
26-FebSEMINAR - FORMIRANJE BEZBEDNOG RADNOG MESTA NA VISINI
11-MarPROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), PO SEKCIJAMA
14-MarOBUKA OD 2 DANA - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
15-MarOBUKA OD 2 DANA - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
16-MarOBUKA OD 1-2 DANA - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), PO SEKCIJAMA
17-MarOBUKA OD 1-2 DANA - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), VODJA RADOVA
18-MarPROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
21-Mar OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
22-Mar OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
23-Mar OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
24-Mar OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
25-Mar OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
26-Mar OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
27-Mar
28-Mar
PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
29-Mar PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
30-Mar PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), PO SEKCIJAMA
4-Apr PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
11-Apr OBUKA OD 2 DANA - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
12-Apr OBUKA OD 2 DANA - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
13-Apr OBUKA OD 1-2 DANA - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), PO SEKCIJAMA
14-Apr OBUKA OD 2 DANA - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), VODJA RADOVA
15-Apr PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
25-Apr PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
26-Apr PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
27-Apr PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), PO SEKCIJAMA
28-Apr PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
9-May OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
10-May OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
11-May OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
12-May OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
13-May OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
14-May OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
15-May
16-May
OBUKA OD 2 DANA - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
17-MayOBUKA OD 2 DANA - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
18-May OBUKA OD 1-2 DANA - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), PO SEKCIJAMA
19-May OBUKA OD 2 DANA - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), VODJA RADOVA
20-May PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
23-May PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
24-May PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
25-May PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), PO SEKCIJAMA
3-Jun PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
13-Jun OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
14-Jun OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
15-Jun OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
16-Jun OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
17-Jun OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
18-Jun OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
20-Jun OBUKA OD 2 DANA - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
21-Jun OBUKA OD 2 DANA - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
22-Jun OBUKA OD 1-2 DANA - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), PO SEKCIJAMA
23-Jun OBUKA OD 2 DANA - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), VODJA RADOVA
24-Jun PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
27-Jun PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
28-Jun PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
29-Jun t. Dan MONTER
8-Jul PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
18-Jul OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
19-Jul OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
20-Jul OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
21-Jul OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
22-Jul OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
23-Jul OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
25-Jul OBUKA OD 2 DANA - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
26-Jul OBUKA OD 2 DANA - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
27-Jul OBUKA OD 1-2 DANA - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), PO SEKCIJAMA
28-Jul OBUKA OD 2 DANA - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), VODJA RADOVA
29-Jul PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
1-Aug PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
2-Aug PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
3-Aug t. Dan MONTER
5-Sep OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
6-Sep OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
7-Sep OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
8-Sep OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
9-Sep OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
10-Sep OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
12-Sep OBUKA OD 2 DANA - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
13-Sep OBUKA OD 2 DANA - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
14-Sep OBUKA OD 1-2 DANA - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), PO SEKCIJAMA
15-Sep OBUKA OD 1-2 DANA - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), PO SEKCIJAMA
16-Sep PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
19-Sep PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
20-Sep PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
21-Sep PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), PO SEKCIJAMA
31-Oct OBUKA OD 2 DANA - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
1-Nov OBUKA OD 2 DANA - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
2-Nov OBUKA OD 1-2 DANA - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), PO SEKCIJAMA
3-Nov OBUKA OD 2 DANA - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), VODJA RADOVA
4-Nov PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
7-Nov PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
8-Nov PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
9-Nov PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), PO SEKCIJAMA
14-Nov OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
15-Nov OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
16-Nov OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
17-Nov OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
18-Nov OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
19-Nov OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
28-Nov OBUKA OD 2 DANA - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
29-Nov OBUKA OD 2 DANA - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
30-Nov OBUKA OD 1-2 DANA - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), PO SEKCIJAMA
1-Dec OBUKA OD 2 DANA - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), VODJA RADOVA
2-Dec PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) - INŽENJERI I TEHNIČARI
5-Dec PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
6-Dec PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
7-Dec PROVERA ZNANJA (TEHNIČKI DAN) - RADOVI NA VISINI (ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU – SKELARI, MONTERI, KRANISTI, SERVISERI, RADOVI NA KOSIM I RAVNIM KROVOVIMA, KROVOPOKRIVAČI), PO SEKCIJAMA
12-Dec OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
13-Dec OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
14-Dec OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
15-Dec OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
16-Dec OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU
17-Dec OBUKA - RADOVI NA VISINI (GRAĐEVINARSTVO) - RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA, NIVO 1 - FASADERSKI RADOVI, RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU