“ALP P. Sistem“ d.o.o., je privatna firma koje se bavi:

  • specifičnim radovima na velikim visinama (N.D.T. pregledi, kontrola,održavanje, zaštite ili sanacije svih vrsta privrednih, poslovnih i stambenih objekata, ugradnjom, održavanjem i kontrolom “life line” i drugih bezbednosnih sistema za radove na visini..);
  • obukom kadrova u industrijskim radovima i intervencijama na visini, spasilačkim i taktičkim programima;
  • prodajom specifične opreme za radove i intervencije na visini kao i lične zaštitne opreme;
  • periodičnim i vanrednim pregledima sve opreme za radove na visini;
  • izradom opšte BZR dokumentacije  i specifične dokumentacije vezane za radove na visini, u skladu sa pravnim propisima RS;

Preduzeće je osnovano 1988. godine kao mala zanatska radnja koja se uglavnom bavila pranjem fasadnih površina. Zbog širenja obima delatnosti, trenutno funkcionišu kao dve nezavisne a u raznovrsnim delatnostima povezane kompanije:

“ALP Project Sistem” d.o.o. ( http://www.alp.rs )

“ALP Inženjering” d.o.o. ( http://www.alpinzenjering.rs )

ALP Project Sistem je kompanija koja ima 10-tak stalno zaposlenih i veći broj honorarnih saradnika. To su uglavnom iskusni radnici na visini – “tim lideri”, sa višom i visokom stručnom spremom, dodatno edukovani na stručnim kursevima i seminarima u zemljama Evropske Unije, USA i Kanadi, upotpunjeni sa većim brojem saradnika obučenih za različite oblasti delovanja.

U sektoru obuke kadrova u radovima i intervencijama na visini smo trenutno dominantni u Srbiji i okruženju

Naši klijenti su državne institucije i veće kompanije koje za potrebe svojih projekata obučavaju svoje radnike za specifične radne pozicije, kao i manje firme koje samostalno obavljaju ovu delatnost ili učestvuju u projektima većih kompanija gde se traže opšti i specifični bezbednosni, organizacioni i tehnički standardi.

Pored toga što imamo nekoliko domaćih licenci, članovi smo u nekoliko međunarodnih asocijacija koje se bave poslovima i obukama u radovima na visini.

Osim obuke kadrova naše klijente snabdevamo i sa specifičnom opremom koja im je potrebna, kako bi bezbedno obavljali radove na visini, po principu “opremi i obuči”. Ovlašćeni smo zastupnici i distributeri opreme više dominantnih proizvođača iz E.U. i USA. Sva oprema je izrađena po najsavremenijim standardima i omogućava bezbedan i efikasan pristup površinama na kojima se izvode radovi ili intervencije.

Imamo odličnu saradnju sa većim brojem državnih institucija sa kojima sarađujemo na industrijskim objektima (Republicki Zavod za Ispitivanje Materijala, Gradski i Republicki Zavod za zastitu spomenika kulture, Građevinski fakultet, razni instituti itd.), kao i organizacije koje nas angažuju za stručne kurseve i obuke koje se po prirodi posla prilagodjavaju korisnicima, (Elektroprivredna preduzeća, Profesionalne Vatrogasne Jedinice i udruženja, MUP Srbije, Sektor za Vanredne situacije, Vojska Srbije, Železara Smederevo, cementare, sve telekomunikacione kompanije u okruženju,  itd).

ALP Project Sistem je stalni učesnik i sponzor u sportskim manifestacijama, naročito vezanih za “out-door” aktivnosti. To uglavnom proizilazi iz strukture zaposlenih i angažovanih članova firme.

ALP svoje poslove i obaveze završava na vreme, uredno i u duhu dobrog privrednika a na zadovoljstvo investitora.

Nekoliko  hiljada zadovoljnih korisnika naših usluga su naša najbolja referenca.

Nadamo se da ćemo i sa Vama uspešno saradjivati.

S poštovanjem, za ALP Project Sistem:

Direktor, Radoslav Milojević