I   RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA (na visini i dubini), RAZNOLIKE INTERVENCIJE U INDUSTRIJSKOM OKRUŽENJU – NIVO 1

 1. Radovi u građevinarstvu, fasaderski radovi (održavanje, montaža, ispitivanje…)
 2. Radovi u uslovima nejonizujućih zračenja (mobilna telefonija)
 3. Visokonaponski stubovi
 4. Rad u skučenim prostorima (silosi, rezervoari, šahtovi…)
 5. Hortikultura na visini (seča drveća sklonim padu, održavanje parkova i sl..)
 6. Obnovljivi izvori energije (vetro-generatori)
 7. Spašavanje i evakuacija iz industrijskih, rezidentnih i ruralnih okruženja (profesionalne jedinice)

Kome su namenjeni ovi kursevi:

 • radnicima koji koriste tehnike pristupa i odstupa ka/od radnih pozicija industrijskim užetom za potrebe radova održavanja, servisiranja, montaže, dizanja/spuštanja tereta, ispitivanja i potencijalno evakuacije/spašavanja.
 • Profesionalnim timovima za spašavanje i evakuaciju sa visina i dubina u industrijskim, rezidentnim i ruralnim okruženjima

Trajanje kursa (nivo 1):

 • 6 + 1 radni dan (šest dana teorije i prakse + jedan rezervni radni dan sa slučaju da nismo zadovoljni znanjima i veštinama polaznika kursa iz pojedinih oblasti
 • 9 radnih dana za akcije spašavanja i evakuacije u organizaciji profesionalnih jedinica

Pogledaj budući raspored kurseva

II   OBUKE ZA RAD NA VISINI I SPREČAVANJE PADOVA SA VISINE – Nivo 1

 1. Iženjeri i tehničari, radovi u zonama nejonizujućih zračenja (mobilna telefonija)
 2. Skelari, monteri, kranisti, serviseri, radovi na kranskim stazama, kosim i ravnim krovovima (krovopokrivači)
 3. Visoko-naponski stubovi, nisko-naponski stubovi (nadzemna mreža)
 4. Radovi na skelama i merdevinama
 5. “Life line” sistemi
 6. Suženi prostori

Kome su namenjeni ovi kursevi:

 • radnicima na visini koji pri radu na svojim tipskim radnim mestima, primenjuju različite tehnike radova, instalacije, održavanja, kontrole, dizanja/spuštanja tereta i potencijalno spašavanja.

Trajanje kursa (nivo 1):

 • 1 do 2 radna dana

Pogledaj budući raspored kurseva

III PROVERA ZNANJA RADNIKA –“ TEHNIČKI DAN” (po zakonu o BZR, član 28, stav 3, Glasnik RS od 91/15)

Kome je namenjena ova “provera znanja”:

 1. Teorijska i praktična provera znanja organizacionih, bezbednosnih i tehničkih procedura, zaposlenih koji su ranije završili obuku u našoj organizaciji a kojima ističe važenje certifikata za radove/intervencije na visini
 2. Teorijska i praktična provera znanja organizacionih, bezbednosnih i tehničkih procedura, zaposlenih sa validnim certifikatima o završenoj obuci za radove na visini drugih organizacija i asocijacija (sve organizacije sa validnim certifikatima nadležne domaće Uprave, inostrane asocijacije “SPRAT”, “IRATA”, “SOFT”, i sl..)
 3. Radnicima koji imaju potrebu da utvrde, provere ili obnove bezbednosne i tehničke procedure na svojim tipskim radnim mestima, bez obzira da li rade u uslovima nejonizujućih zračenja, klasičnom građevinarstvu ili drugim industrijskim granama koja imaju radna mesta na visini.

Trajanje “tehničkog dana” (provere znanja):

 • 3 radna dana za profesionalne jedinice koje se bave evakuacijom i spašavanjem
 • 2 radna dana za radnike na industrijskom užetu
 • 8 nastavnih časova za sve ostale kurseve radova na visini od 2 dana
 • 4 nastavna časa za kurseve od 1. radnog dana

Za vise informacija

Broj polaznika u grupi: od 3-15 Molimo vas da vaše prijave pošaljete najkasnije 5 dana pre početka odabranog kursa.