Alp se bavi specifičnim radovima na visini, obukama za radove na visini, spašavanje i evakuaciju na svom poligonu u Beogradu i vrši prodaju prateće opreme inostranih kompanija: Singing Rock, CAMP, Skylotec, Fallprotec