Loading...
Alp project sistem2020-07-09T12:41:09+00:00

Alp Project Sistem d.o.o.

Alp se bavi specifičnim radovima na visini, obukama za radove na visini, spašavanje i evakuaciju na svom poligonu u Beogradu i vrši prodaju prateće opreme inostranih kompanija: Singing Rock, CAMP, Skylotec, Fallprotec

Usluge

OBUKA

ALP Project Sistem d.o.o. uspešno vrši osposobljavanje kandidata za rad na visini više od 10 godina. U delu koji se…

BZR

Na osnovu Licence za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, ALP Project Sistem d.o.o. pruža sledeće…

PREGLED I PRODAJA LZO

PREGLED OPREME ZA SPREČAVANJE PADOVA SA VISINE Vršimo periodični pregled opreme za sprečavanje padova…

RADOVI NA VISINI

Vlasnici ALP-a su 1987. godine otvorili radnju za izvođenje zanatskih radova koja je zbog obima i raznovrsnosti…

Alp Project Sistem

Specijalna ponuda za letnje obuke
SAZNAJTE VIŠE

Saznajte više o obukama

Alp Project Sistem poseduje brojna priznanja i licence iz oblasti bezbednosti na radu. Takođe Alp Project Sistem je ovlašćen da izdaje brojne sertifikate nakon uspešnog perioda obuke u pomenutim oblastima.

VRSTE OBUKA ZA RADOVE NA VISINI

I RADOVI NA INDUSTRIJSKOM UŽETU U VERTIKALNIM SREDINAMA (na visini i dubini), RAZNOLIKE IN…

SAZNAJTE VIŠE

RADNI TIMOVI NA INSTALACIJAMA SISTEMA MOBILNE TELEFONIJE

Broj dana: 6+1 radnih dana Datum kursa: Pogledajte mesečni raspored obuka…

SAZNAJTE VIŠE

NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA (MOBILNA TELEFONIJA) – INŽENJERI I TEHNIČARI

Broj dana: 2 radna dana Datum kursa: Pogledajte mesečni raspored obuka…

SAZNAJTE VIŠE

GODIŠNJI RASPORED OBUKA

Za više informacija o godišnjem rasporedu obuka možete nas kontaktirati …

SAZNAJTE VIŠE