Na osnovu Licence za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu,
ALP Project Sistem d.o.o. pruža sledeće usluge:

 • izrada Akta o proceni rizika za radna mesta u radnoj okolini;
 • izrada svih pravilnika iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • izrada Pravilnika o prvoj pomoći;
 • izrada planova i programa obuke za bezbedan i zdrav rad;
 • osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
 • izrada elaborata o uređenju gradilišta;
 • izrada evidencionih obrazaca;
 • izrada uputstava i procedura za bezbedan rad;
 • usluga lica za bezbednost i zdravlje na radu;
 • ocenjivanje stanja bezbednosti i zdravlja na radu i davanje konkretnih mera za popravljanje stanja;
 • koordinacija izmedju poslodavaca i službe medicine rada kao i sve druge usluge iz navedene oblasti.
 • ALP PROJECT SISTEM d.o.o. BEOGRAD dobitnik je Povelje 28. april, Uprave za bezbednost i zdravlje na radu za 2013, 2014. i 2015. godinu.