Za više informacija o godišnjem rasporedu obuka možete nas kontaktirati na bzr@alp.rs ili putem telefona 069 / 840 14 67