PREGLED OPREME ZA SPREČAVANJE PADOVA SA VISINE
Vršimo periodični pregled opreme za sprečavanje padova sa visine u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, podzakonskim propisima i standardom SRBS EN 365.

Imamo odobrenja za periodični pregled lične zaštitne opreme za sprečavanje padova sa visine većine dominantnih svetskih proizvođača LZO za sprečavanje padova sa visine.

Za više informacija o prodaji lične zaštitne opreme posetite našu web prodavnicu
www.alp-prodavnica.rs

Referentni list pregleda opreme: