KONTAKT PODACI

NAZIV FIRME: Alp Project Sistem d.o.o.
PIB: 104572611
MATIČNI BROJ: 20192801
PODACI O SEDIŠTU: 17. oktobra 48, 11090 Beograd

POSLOVNI PROSTOR, ADRESA ZA SLANJE POŠTE: Kneza Višeslava 88 (Zgrada Košutnjak filma), 11000 Beograd

BROJ TELEFONA:
+38111/354-3896
+38111/3573-156
BROJ FAXA: +38111/354-3896

E-MAIL: alpkancelarija@alp.rs

ŠIFRA DELATNOSTI: 4399

OBVEZNIK PDV-a: Da, mesečni

POSLOVNE BANKE: Credit Agricole banka 330-4005124-10
330-400575-51
330-4005132-83