Broj dana: 2 radna dana

Datum kursa: Pogledajte mesečni raspored obuka

Mesečni raspored obuka i provera znanja

Cena kursa po učesniku: 100 eu. + pdv u dinarskoj protivvrednosti po polazniku kursa

Pogledajte Plan i program