ALP Project Sistem d.o.o. uspešno vrši osposobljavanje kandidata za rad na visini više od 10 godina.

U delu koji se bavi specifičnim obukama za radove ili intervencije na visini (radovi na industrijskom užetu, sve obuke na visini u delatnostima koje gravitiraju prema građevinarstvu, održavanju, sanacijama, kontroli ili specifičnim intervencijama…) dominantni smo u regionu.

Najčešće vrste obuka za radove/intervencije na visini su:

1. Obuke za radove/intervencije na visini (nivo 1):

 • Radovi u industrijskim vertikalnim sredinama (radovi na industrijskom užetu), raznolike intervencije
 • Raznoliki radovi u građevinarstvu (monteri, fasaderi, krovopokrivači, tesari, zidari, upotreba merdevina…)
 • Nejonizujuća zračenja (mobilna telefonija)
 • Radovi na rešetkastim konstrukcijama (skelari, kranisti, kranske staze i sl.)
 • Nadzemna mreža (drvene, betonske i metalne bandere)
 • Visokonaponska i niskonaponska / nadzemna mreža
 • Radovi na visini uz upotrebu „life line” sistema
 • Radovi na održavanju hortikulture na visini (sečenje drveća sklonog padu, održavanje drveća u parkovima i sl.)
 • Obnovljivi izvori energije (vetrogeneratori), servis i održavanje sistema.

2. Programi evakuacije i spasavanja (nivo 1 i 2), koji su specifični za predmetna radna mesta, uslove i konfiguraciju terena (objekata)

 • Spasavanje i evakuacija iz industrijskih vertikalnih sredina sa tipskih radnih mesta, specifičnih za građevinsku industriju (skele, krovovi, antenski ili visokonaponski stubovi i provodnici, skučeni prostori i sl.), koje organizuju i sprovode tim lideri, linijski rukovodioci, menadžeri i lica za bezbednost u okviru kompanija za koje rade.
 • Spasavanje i evakuacija iz vertikalnih sredina, zarušenih objekata u organizaciji profesionalnih službi (vatrogasno-spasilački timovi, jedinice za spasavanje i evakuaciju nadležnih uprava i sl.)
 • U uslovima industrijskih i rezidentnih okruženja
 • U ruralnim uslovima

3. Taktički programi, prilagođeni potrebama korisnika, državnih uprava.

 • Obuke se izvode u skladu za Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, podzakonskim propisima i važećim SRPS EN standardima koji se odnose na navedenu oblast. Svi polaznici obuka dobijaju potrebnu dokumentaciju u pisanoj i digitalnoj formi (skripta za predmetnu oblast, cca 5060 strana).

Naši programi su sertifikovani / odobreni od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i prihvaćeni u okruženju / EU.

 • Dobitnici smo nagrade za posebne zasluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu  Povelja 28. april koju dodeljuje nadležno Ministarstvo, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu za 2013, 2014. i 2015. godinu.
 • Do sada smo izvršili više od 3.000 obuka za različite radove – intervencije na visini prilagođene specifičnostima radnih mesta polaznika. Obuke vrše inženjeri različitih profila sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, protivpožarne zaštite, pregleda opreme i mašinskih sredstava.
  Instruktori radova na visini imaju višedecenijsko iskustvo u radovima/intervencijama na visini sa završenim različitim obukama za rad na visini i pregled LZO (lične zaštitne opreme) za sprečavanje padova sa visine od proizvođača Singing Rock, Petzl, Camp, Fallprotec, Skylotec, Miller, Honeywell grupe.
 • Članovi smo nekoliko međunarodnih asocijacija (iz Evrope, Amerike i Kanade), koje se bave radovima na visini, obukama za rad na visini, intervencijama, spasilačkim tehnikama u vertikalnim sredinama i taktičkim programima.

Uspešno sarađujemo sa većim brojem državnih institucija (ministarstvima, upravama i sektorima), kao i drugim pravnim licima koja imaju potrebu za obukom i usavršavanjem kadrova za rad / intervencije na visini.

Ukoliko imate pitanja, sugestije, primedbe i predloge, možete nas kontaktirati na: alpkancelarija@alp.rs i bzr@alp.rs