Alp Project Sistem zapošljava nove kadrove:
– Radno mesto: radnik (tehničar), na visini / instruktor u radovima na visini
– Broj potrebnih radnika: 2
– Opis radnog mesta:
o Radovi na visini
o Kontrola radova na visini drugih radnih timova
o Obuka radnika na visini (po zvaničnim JPOA programima Alp Project Sistema)
– Potrebne kvalifikacije:
o Iskustvo u radovima na visini
o Aktivno znanje jednog stranog jezika (po mogućstvu engleskog)
o Minimalno V (peti), stepen stručne spreme tehničkih struka (mašinskog, građevinskog, elektrotehničkog..)

Vaš CV slati na sledeću elektronsku adresu: alpkancelarija@alp.rs sa napomenom: „za radno mesto radnik/instruktor u radovima na visini“

Srećno!