Broj dana: 6+1 radnih dana

Datum kursa: Pogledajte mesečni raspored obuka

Mesečni raspored obuka i provera znanja oktobar

Cena kursa po učesniku: 300 eu. + pdv u dinarskoj protivvrednosti po polazniku kursa

Pogledajte Plan i program