Vlasnici ALP-a su 1987. godine otvorili radnju za izvođenje zanatskih radova koja je zbog obima i raznovrsnosti posla prerasla u tri povezana preduzeća.

Od tada do danas imamo neprekinut kontinuitet u izvođenju radova na velikim visinama.

Možemo da se pohvalimo radovima na najvišim i najdužim infrastrukturnim objektima u Srbiji i okruženju. Naša referentna lista sadrži na stotine građevinskih, industrijskih i poslovnih objekata na kojima smo imali manje ili veće intervencije na investicionom održavanju, sanacijama ili prepravkama.

Osim izvođenja radova na visokim objektima, sarađujemo sa državnim i naučnim institucijama prilikom istražnih radova, radi izrade projekata sanacije.

Posedujemo specijalnu opremu za radove na visini, proizvedenu po najstrožim svetskim standardima (CE), koja nam omogućava jednostavan pristup svim površinama bez obzira na njihovu visinu i konfiguraciju.

Prisutni smo u sledećim oblastima rada:

Građevinski radovi, sanacije, kontrola:

 • Sve vrste intervencija i održavanja na industrijskim, poslovnim, stambenim i verskim objektima
 • Nedestruktivni pregled (NDT) i sanacija čeličnih i betonskih površina
 • Projektovanje, instalacija, kontrola i održavanje stacionarnih sistema zaštite na visini („life line“, sistemi, krovovi, izložene terase, teže dostupna mesta za održavanje i intervencije…)

Sve vrste zanatskih radova tehnikom rada na industrijskom užetu:

 • Mobilna telefonija (montaža čelika, nosača antena i antenskih sistema)
 • Hidroizolacije vertikalnih površina na stambenim i poslovnim objektima
 • Antikorozivna zaštita i sanacija metalnih površina i konstrukcija (silosi, mostovi, antenski stubovi, dalekovodi…)
 • Molersko-farbarski radovi
 • Održavanje i zaštita svih vrsta fasada i objekata
 • Montaža banera i svih vrsta fasadnih reklama
 • Izrada projekta sanacije sa uvidom u stanje svih nepristupačnih delova ugroženih objekata
 • Interventno uklanjanje nanosa snega, leda ili delova fasade sklonih padu

Nadamo se da ćemo i sa Vama uspešno sarađivati.